Beheer

Maarten Hertzberger is de bedrijfsleider en René Vermorken is de beheerder van Kinderboerderij Westerpark. Zij hebben de dagelijkse leiding over de boerderij. Samen met de vrijwilligers verzorgen zij de dieren en onderhouden zij de boerderij. Ook zijn zij aanspreekpunt voor bezoekers. Wij zijn blij dat zij zo betrokken zijn bij onze boerderij.

Maarten heeft jarenlang ervaring als bedrijfsleider en beheerder voor dierentuinen en kinderboerderijén. René heeft gewerkt in de veehouderij en als begeleider op een zorgboerderij.

Als u vragen voor ons heeft, stel ze vooral bij uw bezoek. Maarten en René helpen u graag.

Bestuur

De Boerderij staat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting Kinderboerderij Westerpark. Ieder bestuurslid heeft eigen expertises, taken en verantwoordelijkheden. Zij werk nauw samen met de beheerders en vrijwilligers aan het verder verbeteren van de boerderij. Het bestuur beslist collegiaal over de koers, maakt jaarlijks een beleidsplan en legt verantwoording af over de financiën en het beheer via jaarverslagen.

Het bestuur bestaat statutair uit tenminste 5 personen met ieder een eigen portefeuille. Ed van Cortenberghe is de voorzitter. We zoeken nog naar nieuwe krachten die het bestuur komen versterken,

Meldpunt & Klachtenregeling

Mocht u iets willen melden wat beter kan, of een klacht hebben dan kunt u ons bereiken via bestuur@boerderijwesterpark.nl. Wij hebben protocollen en een klachtenregeling om ervoor te zorgen dat uw melding of klacht goed wordt behandeld.

Relevante Beleidsdocumenten

Dierenwelzijn staat bij ons op de eerste plaats. Wij houden ons als professionele kinderboerderij daarom aan alle geldende regels richtlijnen en beleidskaders. Hier kunt u meer informatie vinden hierover. Zo liggen wij op koers om het kwaliteitsbewijs voor Stads- en Kinderboerderijen te verkrijgen.