NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023.

Boerderij Westerpark is dit jaar gestart met een groot aantal verbeteringen. Deze zijn nodig mede omdat de boerderij na 25 jaar wel een opknap beurt kan gebruiken. De komende tijd is het nodig om de kwaliteit van de boerderij over de hele breedte te verbeteren: het dierenwelzijn aan passen aan de huidige eisen; de stal deels renoveren; een plan maken voor de renovatie van de hooikeet incl subsidie aanvraag; nieuwe hekken; enzovoorts. Maar ook om een verbeterslag te maken op organisatieniveau. Daarover, en méér, gaat deze eerste Nieuwsbrief. En we zullen jullie natuurlijk op de hoogte houden.

Maar eerst droevig nieuws over de dieren: in de rubriek: ‘Nieuwtjes’ vindt je meer informatie over het wel en wee van onze dieren.

Blauwtong en Vogelgriep
Jullie hebben vast wel gehoord over ‘blauwtong’ een ziekte die vooral onder schapen voor komt en wordt veroorzaakt door en klein vliegje: de knutte. Dat vliegje brengt de ‘blauwtong’ over. Niet alleen bij schapen, die zijn het meest vatbaar, maar ook bij andere dieren die hoeven hebben. Het is niet besmettelijk voor mensen en ook niet tussen dieren onderling.

De afgelopen maanden hebben we op de boerderij helaas vier schapen moeten laten inslapen. Onze dierenarts was daar natuurlijk nauw bij betrokken.

Als je meer wilt weten ga dan naar deze site van “ Wageningen Universiteit and Research

En dan is er sinds kort ook weer de vogelgriep in Nederland. Onze vogels zijn er gelukkig niet door besmet. Kijk hiervoor ook in de rubriek: ‘Nieuwtjes’ De boerderij is open maar de kippen zijn ‘op gehokt’ Het zal nog wel even duren voordat alles weer normaal is.

Dat is natuurlijk geen leuk nieuws om mee te beginnen, maar het is de actualiteit en het is niet anders.

Konijnen
Er is een nieuw konijnenras toegevoegd aan onze collectie. Naast de Oranje gekleurde Thrianta is er nu ook de Vlaamse reus. Dit is een van de grootste konijnenrassen die er zijn. Ze wonen aan de voorzijde van de kinderboerderij. We hebben er 2. Aangezien ze nog niet goed samen kunnen leven, zullen de mensen ze straks om beurten buiten kunnen zien. Nog even niet want ze zijn in ‘therapie’ Lees verder bij “nieuwtjes’.

De Vlaamse reuzen wonen tijdelijk samen met de Cosaint kippen.

Kippen
Zoals eerder al gezegd is hebben we de Cosaint kippen ras toegevoegd aan onze collectie. Dit is een klein maar uiterst vriendelijk ras die gemakkelijk tussen de mensen kunnen vertoeven.

Op dit moment wordt er een nieuw verblijf gebouwd in het voedselbos. Het is de bedoeling dat deze kippen straks vrij tussen de bezoekers kunnen lopen over ons plein.

Naast dit ras hebben we nu ook de Zijde hoen. Deze zitten achterin bij de andere kippen. Het leuke van dit ras is dat ze als bijzonder kenmerk een donsvacht hebben in plaats van veren.

Schapen
Over onze schapen en ‘blauwtong’ staat hier boven al een en ander aan droevig nieuws. Uiteindelijk zullen we dit weer aanvullen, maar dit zal pas gebeuren als de blauwtong weg is uit Nederland en/of dat er een vaccinatie is.

Varkens
We hebben 2 Bonte Bentheimers die al van jongs af aan, gebroederlijk bij elkaar wonen. Maar ze hebben ook ieder hun eigen verblijf en ze kunnen dus kiezen om, als ze willen, ook gescheiden te leven. Het nachthok is daarvoor aangepast. Het buitenverblijf is groot genoeg om daar samen rond te scharrelen.

Weten jullie dat er sinds 2 november ’23, 9 Bonte Bentheimers in het bos bij Arnhem vrij rond lopen? Ze eten daar de Amerikaanse eikels en wroeten lekker de grond om. Lees hier het bericht van de gemeente Arnhem.

Geen Uil meer
Voor de trouwe bezoekers en omdat er vragen over kwamen: de Europese oehoe die we hadden is, al een tijd niet meer te zien op de boerderij. Deze is verhuisd naar dierenpark Plaswijk in Rotterdam. Daar zit hij met een vrouwelijke partner en daar blijft hij nu voor altijd. In uilenverblijf hebben we nu een aantal goudfazanten en een paar duiven zitten.

Ezels, pony’s, geiten
Onze ezels, pony’s en geiten zijn heel tevreden. Ze worden, onder verantwoordelijkheid van de beheerders, goed verzorgd door een aantal vrijwilligers.

Hun stal is voor de winterperiode een beetje verbouwd: zo hebben ze samen iets meer ruimte om te schuilen bij slecht weer. De wei is nogal drassig als het hard regent en daar staan ze lekker binnen terwijl ze, als ze zin hebben, gewoon weer buiten kunnen lopen.

Terrein en weide
Om te beginnen zijn alle houten hekwerken in de wei vervangen door een veel overzichtelijker ijzeren hekwerk waardoor de dieren in de wei veel beter te zien zijn. Ook de indeling van de weide is veranderd. En hiermee voldoen we beter aan de ruimtelijke normen die voor de dieren gelden. Zo hebben de geiten en schapen gezamenlijk het voorste gedeelte gekregen waar ook de bezoekers kunnen komen. Aan de achterkant zijn de weides opgedeeld in het linker gedeelte voor de pony’s en de ezels; midden achter de koeien en rechts achter de melkgeiten. Voor de veiligheid van bezoekers is het niet mogelijk vrij tussen alle dieren te lopen: wel tussen de geiten en schapen als ze buiten staan.

Stal, hooikeet en dierenverblijven

Hoofdgebouw: de stal
Dit jaar is het hoofdgebouw aan de buitenkant gerenoveerd. Een groot deel van de beplanking was na 25 jaar nodig aan vervanging toe. De oude kapotte planken zijn vervangen door zwarte Zweeds rabatdelen en ook een aantal deuren.

Ook heeft het totale gebouw een nieuwe verflaag gekregen waardoor hij er nu weer mooi bijstaat en beschermt is tegen ‘weer en wind’. We hebben dezelfde kleuren aangehouden zoals de stal is ontworpen in 1998.

Hooikeet
Dankzij aanzienlijke hulp (!) van de gemeente en vele donaties is het mogelijk om serieus plannen te gaan maken om de hooikeet een grote renovatie te laten ondergaan. De staat van de hooikeet is heel slecht. Zowel binnen als buiten moet eigenlijk alles worden vervangen.

Dit project doen we in nauw overleg met Cordaan omdat zij gebruik maken van de hooikeet.
Later de komende tijd hierover meer.

Omheining van het terrein
Eerder dit jaar zijn alle hekken in de weides veranderd. Maar ook is het eveneens de tijd om de omheining rond het terrein te gaan vervangen. Een deel van het budget dat we van de gemeente toegekend hebben gekregen voor de renovatie van de hooikeet is hier ook voor bedoeld.

Langere termijn
Er komt een langere termijn ontwerp van het terrein en gebouwen zodat de boerderij meer gaat voldoen aan duurzaamheid, betere huisvesting voor de dieren, goede toegankelijkheid voor alle bezoekers, efficiënt gebruik, etc. Als de plannen hiervoor bekend zijn zullen we binnenkort een grote fundraising actie starten.

Organisatie
Ook intern is er een hoop veranderd inmiddels.
ANBI en statutenwijziging.
We hebben sinds 1 januari ’23 de ANBI-status gekregen. En daarvoor moesten de statuten worden gewijzigd. We voldoen nu ook aan de Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen.
We hebben ook de doelstelling zodanig aangepast dat we nu voorlichting en educatie kunnen geven aan mensen met een beperking. En het is natuurlijk erg mooi dat de koffie en appeltaart uit onze keuken nu wordt verzorgd door mensen die bij Cordaan in begeleiding zijn.

Bestuur
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 2 bestuursleden waardoor er weer vacatures zijn ontstaan voor bestuursleden. (zie vacatures)

Financiën
Ook wij voelen de stijging van de kosten: het is krap! De boerderij krijgt per jaar subsidie waaraan weinig verandert in dit jaar. We zijn dan ook erg blij met donaties: via de nieuwe donatiepaal maar ook via de bank.
En natuurlijk was er de sponsorloop tijdens de Vierdaagse met een mooi resultaat!

VSKBN
Iedere kinderboerderij moet voldoen aan de richtlijnen van VSKBN. Inmiddels zijn we goed op weg en de verwachting is dat we eind 2023 aan de Kwaliteitscheck van VSKBN voldoen.

Website Medio 23 is onze nieuwe site in de lucht. www.boerderijwesterpark.nl Het onderhoud van de site: blog, nieuws, ditjes -en- datjes, enz. moet verder nog vorm krijgen. De bestuursfunctie die dit in onder haar/zijn hoede heeft is helaas vacant. Dus meldt je aan als je het leuk vindt!

Wat staat ons te wachten komende tijd.

Wintertijd
De boerderij is klaar voor de winter en dat betekend dat de dieren vaker op stal staan. Onze weides erg snel drassig: het kan zomaar zijn dat er geen bezoekers in de weides kunnen komen.

De dieren
De koeien staan nu op stal en hebben een ruim buitenverblijf. Bij goed weer kunnen de koeien op de voorweides komen.

De schapen kunnen niet meer op de weides maar hebben een ruim winterverblijf. Dit is om hun hoeven te beschermen: schapen kunnen niet zo goed tegen drassige grond. Hun hoeven kunnen hierdoor beschadigd raken. Dit geld zeker ook voor de geiten waardoor deze ook minder vaak op de weides te zien zijn.

Openingstijden
In de winter gelden er, net als anders, andere openingstijden. Dit is omdat het vroeger donker is.
De openingstijden zijn vanaf 15 november ’23 van dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 15:45
Vanaf 18 december t/m 7 januari is de boerderij gesloten. We hopen dat in deze periode de hooikeet verbouwd gaat worden.

En verder is het in de wintermaanden tot 1 maart 2024 niet mogelijk om de hooikeet af te huren voor verjaardagen.

Vergelijkbare berichten